Крис Ойл Транс Варна - търговия на едро с дизелово гориво, горива за отопление, дизел колонки
Продукти

ТЕЧНИ ГОРИВА
  • Бензин А95Н bio 9% отговаря на стандарта EN228 и Приложение 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. ДВ бр.76/2007 г. Всички експедиции се придружават с Декларация за съответствие (Приложение 8 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. ДВ бр.76/2007 г.)
  • Дизелово гориво Б6 отговаря на стандарта EN590 и Приложение 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. ДВ бр.76/2007 г.Експедициите са придружени с Декларация за съответствие (Приложение 8 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. ДВ бр.76/2007 г.)
  • Газьол за извънпътна техника и трактори,или т.нар. Земеделски Дизел Е-5 (без добавка на биокомпонент). Предназначен е за работа на дизелови двигатели, както и за изгаряне в стационарни горивни инсталации за промишлени и комунални цели съгласно приложение. Дизел Е-5 се използва и за задвижване на извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих, като съдържанизелето на сяра не може да бъде повече от 10 мг/кг.
  • Дизел за отопление е течно гориво предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации за промишлени и комунални цели съгласно приложение. Съдържанието на сяра – не повече от 1000 мг/кг.
    Задължително се декларира, че няма да се използва за нуждите на транспорта в нарушение на чл. 47 ал. 1 ор Закон за енергията за възобновяеми източници.

МОТОРНИ МАСЛА И ДОБАВКИ
Дилъри сме на Lukoil (Russia), Divinol (Germany), Еurol и Valvoline (The Netherlands) - едни от най-големите европейски компании за производството на масла и добавки.

Продуктите на компанията притежават висок качествен стандарт, който напълно покрива всички норми и критерии на основните производители на селскостопанска техника и товарни автомобили. Ние предлагаме пълна гама от масла за двигатели на коли, камиони, автобуси и извън пътна техника, както и консумативи за трансмисии, индустрията, греси, антифризи, AdBlue® и др.

AdBlue®
AdBlue® е 32,5% воден разтвор на карбамида, нетоксичен и незапалим. Продукта, който предлагаме, съответства на ISO 22241-1; DIN V 70070. Този продукт е известен също като AUS 32, което е английско съкращение на понятието Aqueous Urea Solution (воден разтвор на урея). Разработен е специално за дизелови двигатели, чиято изпускателна тръба е снабдена със селективна каталитична редукция (система SCR).

AdBlue® се впръсква в отработените газове в каталитичния конвертор на дизеловия двигател за намаляване на вредните емисии на азотни оксиди (NOx). По този начин отговаря на стандартите за емисии Euro 4, Euro 5 и Euro 6. След впръскването на AdBlue® в отработените газове карбамидът, съдържащ се в разтвора, произвежда амоняк (NH3) и въглероден диоксид (CO2). Всичко това протича при висока температура. Амонякът (NH3) по-нататък реагира с азотните оксиди (NOx), които се образуват при изгарянето на дизелово гориво. Резултат от химическата реакция са безвреден азот (N2) и водна пара (H2O), излизащи от ауспуха. Този процес се нарича селективна каталитична редукция (SCR).

Температура на втвърдяване е -11,5° C и при повторно размразяване може да бъде използван без ограничения. Гъстотата на AdBlue® при 20°C е 1087 - 1093 кг/м3. Има силни корозивни свойства и поради тази причина не бива да влиза в контакт с цветни метали, някои пластмаси и т.н.

Дозировката на добавката AdBlue®, която се съхранява в отделен резервоар, се извършва в превозните средства напълно автоматично, в зависимост от изискванията на управляващия блок. При ниво Euro 4 количеството на прибавената добавката съответства на 3-4% от количеството на изразходваното гориво, при ниво на емисиите Euro 5 до 5-7%. AdBlue® понижава потреблението на дизелово гориво в някои случаи с до 7%, така че частично компенсира по-високите разходи за придобиване на автомобили, отговарящи на стандартите Euro4 и Euro5.

ПРОДАЖБА НА МОДУЛНИ ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ СЪГЛАСНО НОВИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБА Н-18
  • Оборудване с нивомерни системи и колонки
  • Одобрен тип
  • ЕСФП
  • Консултации и др.Крис Ойл Транс Варна - търговия на едро с дизелово гориво, горива за отопление, дизел колонки
Крис Ойл Транс Варна - търговия на едро с дизелово гориво, горива за отопление, дизел колонки
МЕНЮ
Начало
За нас
Актуално
Референции
Контакти

УСЛУГИ
Продукти
Резервоари
Транспортни услуги
Бензионостанции
ВРЪЗКА С НАС
гр. Аксаково, ул. "Хаджи Димитър" 7
Мобилен: 0888 142 832
Продажби: 0882 414 520
office@krisoiltrans.bg


СОЦИАЛНИ МРЕЖИ<< Към мобилната версия >>

© 2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни